در اتفاقی نادر : خروسی از ترس مرغ شد !!!

یک خروس به نام جیانی در استان توسکانی ایتالیا در میان حیرت کارشناسان به یک مرغ تبدیل شد و شروع به تخم گذاشتن کرده است!.به گزارش سایت اکسپرس انگلستان، جیانی ابتدا یک خروس اصیل بود و هر روز صاحبانش با بانگ قوقولی قوقوی او از خواب بیدار می شدند.

تا اینکه یک روز روباهی وارد مرغدانی مزرعه محل اقامت جیانی شد و تمام مرغ های او را کشت. چند روز بعد جیانی در میان شگفتی صاحبانش شروع به تخم گذاشتن کرد و برای در آمدن جوجه ها روی تخم ها نشست. و به این ترتیب زندگی مرغانه جیانی شروع شد.

با پخش گزارش این خبر در مطبوعات محلی استان توسکانی ایتالیا ، کارشناسان سازمان فائو وابسته به سازمان ملل متحد به مزرعه محل اقامت جیانی رفته و از این خروس سابق آزمایش دی ان ای کرده و اکنون در حال بررسی دی ان ای جیانی هستند تا به علت تغییر جنسیت او پی ببرند.

یک کارشناس فائو گفته است : شاید جیانی دارای یک ژن بقای ماکیان اولیه باشد. با مرگ تمام مرغ ها جیانی برای حفظ نسلش چاره ای نداشت تا تبدیل به مرغ شود.

شاید با کشف این راز ، یک مساله مبهم قدیمی حل شود و آن اینکه « اول مرغ وجود داشته یا تخم مرغ».

پروفسور دوناتو ماتاسینو که سرپرستی آزمایش ها روی این خروس را به عهده دارد، می گوید: این خروس – مرغ روز سه شنبه با قطار به آزمایشگاه های کونسدابی در ناپل فرستاده شده تا تحت یک رشته آزمایش های رفتاری و ژنتیکی قرار گیرد. این کار به ما امکان می دهد تا این ژن عجیب ترکیبی را رمز گشایی کنیم .

از سوی دیگر، یک سخنگوی راه آهن ایتالیا گفت: جیانی در یک قفس همراه با اسکورت مسافت 300 مایلی تا ناپل را پیمود.

اوافزود: ما به این دلیل جیانی را در قطار پذیرفتیم زیرا یک مسافر غیر عادی بود. ما برای این سفر از او پول بلیت نگرفتیم زیرا در طول مسیر برایمان یک تخم گذاشت!.

/ 0 نظر / 14 بازدید